Bijles

Leerlingen die zwak zijn in één vak komen in aanmerking voor bijles. Hierbij krijgen ze een dagdeel per week, ca. twee uur vakinhoudelijke ondersteuning in het betreffende vak. Een les bestaat uit behandeling van de leerstof en het maken van oefeningen. Zoveel mogelijk wordt het tempo van school gevolgd waarbij de eerder ontstane hiaten in de kennis worden opgevuld. Verder wordt aandacht besteed aan de juiste studietechnieken. Indien de begeleiders het nodig vinden kan de begeleiding worden uitgebreid.